آرتم آباشف یک ویروس کرونا دارد

پیش از این ، تئاتر تعلیق دو هفته ای کار را به دلیل ویروس کرونا در چندین کارمند اعلام کرد. آباشف ، که از 21 سپتامبر با علائم SARS در مرخصی استعلاجی به سر می برد ، در انتظار نتایج آزمایش ویروس کرونا بود.

علاوه بر این ، مدیر کل تئاتر آندره بوریسوف در مرخصی استعلاجی با ویروس کرونا قرار دارد ، وی در بیمارستان تحت معالجه است و وضعیت وی رو به بهبود است. >

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>