آکادمی گروه کر Popov دارای رئیس جدید

05.11.2020
رهبر الكساندر سولوویف به عنوان رئیس آكادمی هنرهای آوازی Popov منصوب شد.

امروز ، 5 نوامبر ، رهبر جدید به تیم معرفی می شود. پیش از سولوویف ، این سمت توسط رهبر گروه سرود الکسی پتروف ، که پس از مرگ ویکتور سرگئیویچ پوپوف ، رهبری گروه کر ترکیبی آکادمی را بر عهده داشت.

الكساندر سولوویف همچنین گروه كر مجلسی هنرستان مسکو ، گروه سرود دولتی تولا را هدایت می كند. سمت ریاست کار با دانشجویان خارجی را دارد و استاد گروه رهبری گروه های کر در کنسرواتوار مسکو و موسسه موسیقی شنیتکه است.

05.11.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید