جشنواره “بازگشت” به تعویق افتاد

06.11.2020
جشنواره موسیقی مجلسی “بازگشت” امسال برگزار نمی شود ، نمایش به ژانویه 2022 موکول می شود.

بلیط های خریداری شده معتبر خواهند بود ، بلیط ها همچنین می توانند در کنسرواتوار مسکو برای کنسرت های فصل جاری رد و بدل شوند یا استرداد شوند. برگزارکنندگان می گویند به دلیل همه گیری ، همه شرکت کنندگان دائمی قادر به حضور نیستند و جمع آوری مخاطب نیز ایمن نیست. جشنواره Vozvrashchenie در سال 1998 توسط ویولون رومن مینتس و دیمیتری بولگاکوف از اوبوئیست تاسیس شد.

“Orpheus”

06.11.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید