جشنواره “برج Spasskaya”

را لغو کرد 21.08.2020
“برج Spasskaya” کنسل شد.

< img alt src = "https://www.muzklondike.ru/u/2020/Anton_avgu/6c42f22f.jpg">

برگزارکنندگان این تصمیم را گرفتند که از انتشار کروناویروس جلوگیری شود. این جشنواره قرار بود از 28 اوت تا 6 سپتامبر در میدان سرخ برگزار شود. آنها می خواستند موضوع اصلی امسال را به 75 سالگرد پایان جنگ بزرگ میهنی اختصاص دهند. موسیقی سالهای جنگ توسط گروههای موسیقی نظامی روسیه برای میهمانان آماده شد. با توجه به مرزهای بسته ، قرار بود این انجمن بدون ارکسترهای خارجی برگزار شود. مدیریت برج اسپاسکایا تاریخ برگزاری جشنواره بعدی را اعلام کرده است: از 27 اوت تا 5 سپتامبر 2021 برگزار می شود.

” Orpheus “ < / دهانه>

21.08.2020