فیلارمونیک لس آنجلس فصل

را لغو کرد

با این حال ، این موسسه به زندگی خود در فضای دیجیتال ادامه خواهد داد. کاربران اینترنت پروژه رسانه ای جدید LA Phil SOUND / STAGE را مشاهده می کنند که شامل فیلم های کنسرت همراه با مقاله ، مصاحبه و اجرای نوازندگان است. فیلارمونیک همچنین قصد دارد یک مجموعه تلویزیونی شش قسمتی را منتشر کند. قرار است در ژانویه پخش شود.

اپرا متروپولیتن ، ارکستر فیلارمونیک نیویورک و ارکستر سمفونیک بوستون در لیست سازمانها و گروههای مهم در ایالات متحده هستند که فصل را لغو کرده اند. >

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>