فیلارمونیک لس آنجلس فصل

را لغو کرد

با این حال ، این موسسه به زندگی خود در فضای دیجیتال ادامه خواهد داد. کاربران اینترنت پروژه رسانه ای جدید LA Phil SOUND / STAGE را مشاهده می کنند که شامل فیلم های کنسرت همراه با مقاله ، مصاحبه و اجرای نوازندگان است. فیلارمونیک همچنین قصد دارد یک مجموعه تلویزیونی شش قسمتی را منتشر کند. قرار است در ژانویه پخش شود.

اپرا متروپولیتن ، ارکستر فیلارمونیک نیویورک و ارکستر سمفونیک بوستون در لیست سازمانها و گروههای مهم در ایالات متحده هستند که فصل را لغو کرده اند. >