خاماتووا گفت آیا پس از ترک گارماش

آیا او در Sovremennik باقی خواهد ماند

چولپان خاماتووا بازیگر گفت که تئاتر Sovremennik فضای کاری بسیار خوبی را حفظ می کند و افزود که او قصد ندارد سرگئی گرماش را الگوی خود قرار دهد و تئاتر را ترک کند. در همان زمان ، خاماتوا ، به نقل از TASS ، اظهار داشت که او نمی تواند در مورد انتخاب گرماش اظهارنظر کند ، اگرچه با دلایل تصمیم او که می دانست موافق نیست.

پیش از این ، خاماتووا قبلاً در مورد خروج گرماش از Sovremennik اظهارنظر كرده بود كه هر هنرمند حق چنین انتخابی را دارد. وی گفت: “اگر شخصی به عنوان یک هنرمند نتواند با یک هنرمند دیگر موافق باشد ، پس او راهی متفاوت را انتخاب می کند.”

مقاله “خاماتوا در مورد واکنش مردم به پرونده افرموف نظر داد” را بخوانید

مقاله مرتبط  افراد مشهوری که در "آخرین قهرمان" جدید شرکت خواهند کرد ،