خاماتووا گفت آیا پس از ترک گارماش

آیا او در Sovremennik باقی خواهد ماند

چولپان خاماتووا بازیگر گفت که تئاتر Sovremennik فضای کاری بسیار خوبی را حفظ می کند و افزود که او قصد ندارد سرگئی گرماش را الگوی خود قرار دهد و تئاتر را ترک کند. در همان زمان ، خاماتوا ، به نقل از TASS ، اظهار داشت که او نمی تواند در مورد انتخاب گرماش اظهارنظر کند ، اگرچه با دلایل تصمیم او که می دانست موافق نیست.

پیش از این ، خاماتووا قبلاً در مورد خروج گرماش از Sovremennik اظهارنظر كرده بود كه هر هنرمند حق چنین انتخابی را دارد. وی گفت: “اگر شخصی به عنوان یک هنرمند نتواند با یک هنرمند دیگر موافق باشد ، پس او راهی متفاوت را انتخاب می کند.”

مقاله “خاماتوا در مورد واکنش مردم به پرونده افرموف نظر داد” را بخوانید