ارکستر فیلارمونیک چک به دو قسمت تقسیم شده است

17.09.2020
ارکستر فیلارمونیک چک تصمیم گرفته است که به دو نیمه تقسیم شود ، بنابراین در صورت قرنطینه کل گروه جدا نمی شود.

برنامه اولین کنسرت های فصل 23 و 24 سپتامبر تغییر خواهد کرد. ارکستر به جای سمفونی پنجم مالر که به ترکیب بزرگی از نوازندگان احتیاج دارد ، سمفونی هشتم دووچاک را اجرا خواهد کرد. برنامه اولین اجرا همچنین شامل اولین کنسرتوی پیانو توسط دیمیتری شوستاکوویچ با اجرای دانیل تریفونوف خواهد بود. هر دو کنسرت به یاد رهبر واکلاو نویمان رهبر ارکستر چک خواهد بود – صدمین سالگرد تولد وی در 29 سپتامبر جشن گرفته می شود.

“Orpheus”

09/17/2020