شویدکوی از ایده لغو مجمع فرهنگی سن پترزبورگ

08.10.2020 حمایت کرد
میخائیل شویدکوی ، نماینده ویژه رئیس فدراسیون روسیه برای همکاری های فرهنگی بین المللی ، از پیشنهاد وزارت فرهنگ برای لغو نشست بین المللی فرهنگی سن پترزبورگ ، که قرار است در 12 تا 14 نوامبر برگزار شود ، حمایت کرد. این را TASS گزارش می دهد.

شویدکوی یادآوری کرد که ایده اصلی این مجمع “ایده ارتباطات ، ارتباطات شخصی ، تماس ها ، احساس انسان نسبت به یکدیگر است.” بنابراین ، انتقال انجمن به قالب آنلاین منطقی نیست.

علاوه بر این ، ممکن است پروازهای مهمانان خارجی و سایر مشکلات سازمانی مشکلاتی داشته باشد ، به همین دلیل ممکن است تصویر کلی از انجمن تاری باشد.

شویدكوی همچنین پیشنهاد كرد كه به تعویق انداختن سایر رویدادهای مهم فرهنگی به سال 2021 را در نظر بگیرید.

kulturomania.ru

08.10.2020