مدارس هنری منطقه نیژنی نوگورود ابزارهای موسیقی

را به روز کرده اند

دانش آموزان مدرسه بالاکیرف ، کالج Dzerzhinsky و پانزده م institutionsسسه آموزشی دیگر منطقه بیش از چهارصد محصول جدید را آزمایش می کنند.

فرماندار گلب نیکیتین خوشحال است که بیماری همه گیر عرضه را مختل نمی کند و امیدوار است که جوانان خلاق از پیشرفت مهارت های خود خوشحال شوند: “ خوشحالم که علی رغم همه گیر شدن بیماری ، اکثریت قریب به اتفاق کالج های موسیقی و آموزشگاه های هنری به موقع سازهای مدرن را دریافت کردند . اطمینان دارم که تجهیزات به روز شده سطح حرفه ای دانش آموزان را بهبود می بخشد و آنها را برای دستاوردهای جدید ترغیب می کند “.