آهنگساز الکسی موراولف درگذشت

2023/04/24
آهنگساز، هنرمند ارجمند RSFSR، عضو اتحادیه سینماگران و اتحادیه آهنگسازان الکسی موراولف درگذشت.

موراولف در طول زندگی حرفه ای خود جوایز زیادی از جمله جایزه استالین برای سمفونی تصنیف “Azov-Mountain” دریافت کرد. او برای بیش از 40 فیلم موسیقی نوشت. در روسیه مدرن، او نشان افتخار و دوستی مردم را دریافت کرد. این آهنگساز همچنین در آکادمی Gnessin تدریس می کرد.

“اورفیوس”

2023/04/24

یک جشنواره را در art-center.ru انتخاب کنید