ارکستر سمفونیک سانفرانسیسکو دستمزدها را کاهش می دهد

نوازندگان ارکستر سمفونیک سانفرانسیسکو 30 درصد حقوق خود را کاهش داده اند.