اولین تئاتر روستایی غیر دولتی در منطقه کالوگا ظاهر می شود

02.12.2020
اولین تئاتر روستایی غیر دولتی در منطقه کالوگا ایجاد می شود.

این در روستای لو تولستوی ، منطقه Dzerzhinsky ظاهر می شود. ایجاد تئاتر توسط معاون فرماندار منطقه کالوگا ، کنستانتین گوروبسوف پشتیبانی شد. همانطور که شرکت تلویزیونی و رادیویی دولتی “کالوگا” با اشاره به اداره دولت منطقه ای گزارش می دهد ، یک مرکز اوقات فراغت برای کل خانواده در روستا وجود دارد ، یکی از جهات جدید باید ایجاد “تئاتر دهکده” غیر دولتی باشد.

به عنوان بخشی از اجرای پروژه جدید ، برنامه ریزی شده است که سالن فعالیت های خلاقانه را گسترش داده و مکانی بی نظیر برای اوقات فراغت ایجاد کند. گردشگران و ساکنان محلی در آخر هفته ها می توانند در اجراهای حرفه ای از اشکال کوچک ، شبهای خلاقانه هنرمندان مشهور ، نمایش برای کودکان شرکت کنند. نمایندگان وزارت فرهنگ منطقه ای آمادگی فعالان را برای ارائه پشتیبانی سازمانی و اطلاعاتی از پروژه هنگام سخنرانی در اماکن شهر اطمینان دادند.

TC “فرهنگ”

02.12.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>