اپرای رویال در استکهلم بسته می شود

20/11/16
اپرای سلطنتی سوئد تا ژانویه بسته خواهد شد و آنلاین خواهد بود.

همه اجراهای امسال لغو شده اند. سالن اپرای استکهلم یکی از آخرین خانه هایی بود که در جریان موج دوم در اروپا تعطیل شد. در هفته های اخیر ، تعداد موارد ویروس کرونا در سوئد در حال افزایش است. در ابتدا ، سوئدی ها به امید ایجاد مصونیت گله ، قرنطینه و هرگونه محدودیت را کنار گذاشتند ، اما اخیراً مقامات اعتراف کردند که اشتباه کردند.

“Orpheus”

20/11/16

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید