اپرای ملی انگلیس به دنبال خانه ای جدید است

2023/05/18
لیورپول و منچستر می توانند خانه جدید اپرای ملی انگلیس (ENO) باشند که مجبور به ترک لندن می شوند.

این را استوارت مورفی کارگردان تئاتر بیان کرد. وی تصریح کرد: تا پایان اردیبهشت ماه پایگاه های احتمالی شناسایی و تا پایان سال آدرس نهایی اعلام می شود. مورفی افزود که دیگر شهرهای نامزد شامل بریستول، بیرمنگام و ناتینگهام هستند.

ENO پس از قطع بودجه عمومی برای تئاتر توسط شورای هنر انگلستان (ACE) به دلیل طرحی برای تمرکززدایی موسسات فرهنگی، به دنبال مکان جدیدی است. این کمپانی مشهور اپرا به اجرای خود در کولیسئوم لندن ادامه خواهد داد، اما بودجه بیشتر دولتی برای این تئاتر تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که صحنه اصلی آن در خارج از لندن واقع شود. در بریتانیا، امید است که بودجه 24 میلیون پوندی در طول سه سال به شرکت اپرا اجازه دهد تا به یک مدل تجاری جدید، از جمله تقسیم عملیات بین استان و پایتخت، انتقال تدریجی را انجام دهد.

“اورفیوس”

2023/05/18

یک جشنواره را در art-center.ru انتخاب کنید