به هفتاد و پنجمین سالگرد هنرستان کازان

20/11/27
کنسرت اختصاص داده شده به هفتاد و پنجمین سالگرد کنسرواتوار کازان در سالن کنسرت بزرگ سیداشف برگزار می شود.

در اول دسامبر ، معلمان مشهور ، فارغ التحصیلان و چندین مجموعه از هنرستان در کازان اجرا می کنند: یک کوارتت زهی ، یک گروه فولکلور و یک گروه از سازهای محلی. به مخاطبان موسیقی ارگ و پیانو ، آهنگ سازی برای سازهای بادی ، دوئت آوازی و موارد دیگر ارائه خواهد شد.

“Orpheus”

20/11/27

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید