تئاترهای مسکو در آشفتگی

امروز آنها توسط مقامات مسکو معرفی شدند: از روز جمعه ، تئاترها و مکان های کنسرت فقط با یک چهارم سالن ها را می توانند پر کنند. مدیر تئاتر واختانگوف ، کیریل کروک گفت که بازی کردن نمایش ها بی فایده است و همچنین مشخص نیست که با بلیط های فروخته شده چه باید کرد. این نظر توسط مدیر کل تئاتر بولشوی ولادیمیر اورین مشترک است.

مدیریت تئاتر موزیکال استانیسلاوسکی و نمیروویچ-دانچنکو حکم شهردار را متناقض می خواند. اکنون فروش بلیط اجراها متوقف شده است كه به حداكثر ظرفیت رسیده اند ، اما تئاتر خاطرنشان می كند كه با اقدامات جدید ، نمایش ها بی فایده خواهد بود.