تئاتر اپرا و باله پرم 150 سال قدمت دارد

20/11/24
تئاتر آکادمی اپرا و باله پرم به نام چایکوفسکی امروز تولد دارد.

150 سال پیش در این روز ، اولین اپرا در پرم به روی صحنه رفت – “زندگی برای تزار” ساخته میخائیل گلینا ابتدا اجراها در یک ساختمان چوبی اجرا می شد و چند سال بعد یک تئاتر سنگی ساخته شد. امروز تئاتر به طور منظم جوایز معتبری دریافت می کند و پرم یکی از مراکز اصلی موسیقی کشور خوانده می شود. در آنجاست که جشنواره دیاگیلف به فصول روسیه و مسابقه باز باله Arabesque برگزار می شود.

“Orpheus”

20/11/24

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>