تئاتر بازل قرنطینه را گسترش می دهد

20/11/24
تئاتر بازل در سوئیس نمایش های خود را تا 14 دسامبر لغو می کند.

مقامات شهری محدودیت های جدیدی را ایجاد کردند که مدیریت تئاتر را مجبور به بستن درها کرد. «آرایشگر سویل» ساخته روسینی و «فلوت جادویی» ساخته موتزارت نور روز را نمی بینند. در قسمت غربی سوئیس ، تعداد افراد آلوده همچنان در حال افزایش است. WHO هشدار می دهد: اگر کشورهای اروپایی به محدودیت های سخت متوسل نشوند ، در آغاز سال آینده با موج سوم روبرو می شوند.

“Orpheus”

20/11/24

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید