تئاتر بولشوی بیش از یک میلیارد روبل ضرر کرد

این را مدیر کل تئاتر ، ولادیمیر اورین اعلام کرد. وی اظهار داشت که تئاتر تنها از طریق فروش بلیط درآمد کسب می کند ، اکنون نیمی از سود از دست می رود. این محاسبه نهایی نیست: دو ماه محدودیت در پیش است و ضرر و زیان تورهای لغو شده در کشورهای دیگر نیز در نظر گرفته نشده است.

همچنین ، رئیس بزرگ بولشوی گفت که میزان بروز تئاتر در حال کاهش است. اکنون حدود 90 کارمند مبتلا هستند و 200 نفر نیز بیمار هستند.در کل 3400 نفر در تئاتر کار می کنند.