خانه-موزه اپرا جدید در بایروث افتتاح شد

در سال 2012، این ساختمان منحصر به فرد به عنوان میراث جهانی یونسکو معرفی شد.