درسدن اپرا درها را تا بهار می بندد

10.12.2020
اپرای ایالتی درسدن قرنطینه را گسترش می دهد.

تماشاگران می توانند اجراها را زودتر از بهار ببینند. اولین نمایش های “رز سفید” ، “پینوکیو” و “برادران بلوز” و همچنین تولیدات جدید “ویلهلم تل” و “نظیر گینت” به سال آینده موکول می شود. اما تصميم گرفته شد كه كتاب چهارگانه واگنر “حلقه نيبلونگن” لغو شود. نه تنها اپرای درسدن بلکه کلیه م institutionsسسات فرهنگی در زاکسن بسته است. پیش از این معلوم شد که مقامات آلمان در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک قرنطینه سخت بلافاصله پس از کریسمس هستند.

“Orpheus”

10.12.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید

مقاله مرتبط  ولادیمیر نیکونف نوازنده تئاتر بولشوی درگذشت