دنیس ماتسوف اساتید اسوردلوفسک و برندگان دیپلم بنیاد نام های جدید را معرفی کرد

در هنگام افتتاحیه جشنواره “دنیس ماتسوف ارائه می دهد …” پیانیست اسامی دانش پژوهان و برندگان دیپلم صندوق خیریه “نامهای جدید” را در میان دانش آموزان مدرسه ویژه موسیقی اورال (دانشکده) ، آموزشگاه های موسیقی و آموزشگاه های هنری منطقه Sverdlovsk اعلام کرد. این جشنواره تا 20 نوامبر ادامه خواهد داشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>