دنیس ماتسوف اساتید اسوردلوفسک و برندگان دیپلم بنیاد نام های جدید را معرفی کرد

در هنگام افتتاحیه جشنواره “دنیس ماتسوف ارائه می دهد …” پیانیست اسامی دانش پژوهان و برندگان دیپلم صندوق خیریه “نامهای جدید” را در میان دانش آموزان مدرسه ویژه موسیقی اورال (دانشکده) ، آموزشگاه های موسیقی و آموزشگاه های هنری منطقه Sverdlovsk اعلام کرد. این جشنواره تا 20 نوامبر ادامه خواهد داشت.