رومی ویکیتوک درگذشت

رومن گریگوریویچ در بیمارستانی در مسکو درگذشت ، جایی که در آستانه تولدش در 27 اکتبر به آنجا منتقل شد. دلیل بستری شدن ویروس کرونا بود. پزشکان ابتدا از وضعیت رضایت بخش ویکیوتیک خبر دادند و وی در بخش درمانی بستری شد. با این حال ، سپس وضعیت مدیر بدتر شد ، و او به مراقبت های ویژه منتقل شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>