ساختمان Music Hall در حال بازسازی اساسی است

20/11/26
سالن موسیقی در سن پترزبورگ در حال آماده سازی برای بازسازی است ، این پروژه توسط شعبه Glavgosexpertiza تأیید شد.

این ساختمان که در سال 1901 ساخته شده است ، پایه های جدیدی را برای افزایش ارتفاع کف زیرزمین بدست خواهد آورد. تجهیزات فنی و مرحله ای قرار داده خواهد شد. سطح تختخواب لابی Small Hall برای تسهیل دسترسی مهمانان معلول پایین می آید. علاوه بر این ، ردیف های سالن ارائه می شود تا مخاطبان بتوانند صحنه را بهتر ببینند. یک سالن تمرین در فضای زیر گنبد مجهز خواهد شد. همچنین ، تئاتر اتاق های اضافی را برای تفریح ​​بازیگران و کارگران تئاتر تجهیز می کند.

“Orpheus”

20/11/26

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید