سرگئی بارخین طراح صحنه افسانه ای درگذشت

استاد بیش از نیم قرن در این حرفه فعالیت داشته است. وی در سالهای 1988-1990 به عنوان هنرمند ارشد تئاتر موزیکال استانیسلاوسکی و نمیروویچ-دانچنکو خدمت کرد. در این صحنه ، بارخین اجراهایی چون دزد دریایی بلینی و بوریس گودونوف توسط موسورگسکی و همچنین رومئو و ژولیت توسط پروکوفیف را اجرا کرد. از سال 1995 تا 2000 سرگئی میخائیلوویچ طراح اصلی تئاتر بولشوی بود. در اینجا با مشارکت او اپراهای La Traviata ، Aida و Nabucco توسط وردی ، Iolanta توسط چایکوفسکی و همچنین باله های Giselle توسط آدام و Don Quixote از مینکوس را به صحنه بردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>