سرگئی بارخین طراح صحنه افسانه ای درگذشت

استاد بیش از نیم قرن در این حرفه فعالیت داشته است. وی در سالهای 1988-1990 به عنوان هنرمند ارشد تئاتر موزیکال استانیسلاوسکی و نمیروویچ-دانچنکو خدمت کرد. در این صحنه ، بارخین اجراهایی چون دزد دریایی بلینی و بوریس گودونوف توسط موسورگسکی و همچنین رومئو و ژولیت توسط پروکوفیف را اجرا کرد. از سال 1995 تا 2000 سرگئی میخائیلوویچ طراح اصلی تئاتر بولشوی بود. در اینجا با مشارکت او اپراهای La Traviata ، Aida و Nabucco توسط وردی ، Iolanta توسط چایکوفسکی و همچنین باله های Giselle توسط آدام و Don Quixote از مینکوس را به صحنه بردند.