سونیا یونچوا اولین کتاب خود را منتشر کرد

04/03/2023
سونیا یونچوا اولین کتاب خود را به نام پانزده آینه معرفی کرد.

به عنوان ماده ، خواننده پانزده شخصیت اپرا کالت را انتخاب کرد که بیشتر آنها – نقش هایی از کارنامه خود بودند. «اینها زنان خارق‌العاده‌ای هستند که او روی صحنه بازی کرده است و دیگرانی که در افکار و رویاهای او ساکن هستند. برای هر یک از این 15 نقش، پنج عکس و متن سونیا در مورد نقش ها خواهید یافت. به گفته خود یونچوا، این کتاب بیش از هر زندگی نامه ای درباره “دنیای درون” او خواهد گفت.

این کتاب قبلاً به زبان بلغاری منتشر شده است و در تاریخ 15 می به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد.

“اورفیوس”

04/03/2023

یک جشنواره را در art-center.ru انتخاب کنید