سیمون راتل رهبر ارکستر از ناآگاهی مقامات انگلیسی انتقاد کرد

2023/04/28
“موسیقی کلاسیک بریتانیا در بحران است!” – با این سخنان، سیمون راتل رهبر فعلی او پیش از کنسرت ارکستر سمفونیک لندن به طور غیرمنتظره ای مخاطبان را خطاب قرار داد.

او سازماندهی مجدد گروه‌های کر و ارکسترهای بی‌بی‌سی را «یک اقدام خرابکارانه» خواند. به گفته استاد، مشکل اصلی دنیای فرهنگ در ناآگاهی افرادی است که چنین تصمیمات سیاسی می گیرند. “و نگران‌کننده‌تر، به نظر می‌رسد در این نادانی غرور سرسختی وجود دارد.رهبر ارکستر بریتانیایی گفت. سیمون راتل این اجرای بداهه را با فراخوانی به پایان رساند تا اطمینان حاصل شود که “موسیقی کلاسیک بخشی از قلب تپنده کشور و فرهنگ باقی می ماند.”

“اورفیوس”

2023/04/28

یک جشنواره را در art-center.ru انتخاب کنید