قفل های جدید در اتریش

20/11/17
اپرای دولتی وین بسته خواهد ماند: محدودیت های جدیدی در اتریش اعمال می شود.

مقامات تعطیلی مدارس ، فروشگاه های غیر مواد غذایی و مشاغل “غیر ضروری” را به قانون منع رفت و آمد فعلی اضافه می کنند. این انسدادها خانه های اپرا و سالن های کنسرت را که قرار بود در پایان ماه نوامبر افتتاح شود تحت تأثیر قرار داد. به عنوان مثال ، جشنواره سالزبورگ شروع فصل را تا اواسط دسامبر به ارمغان می آورد. اپرای وین ضبط های بایگانی را برای مشاهده باز کرده است. محدودیت های جدید تا 6 دسامبر اعمال می شود.

“Orpheus”

20/11/17

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید