مت به کاهش بودجه ادامه می دهد

08.12.2020
اپرای مروپولیتن کار روی صحنه را متوقف می کند.

مدیریت نتوانست با اتحادیه های کارگری به توافق برسد. پیتر گلب ، مدیر کل Met ، می گوید: پول کم است ، تئاتر نیاز به راه اندازی مجدد اقتصادی دارد. وی گزارش می دهد که “دو سوم هزینه های سالانه حقوق و مزایای کارگران اتحادیه است.” آنها قصد دارند 30٪ حقوق را کاهش دهند ؛ آنها امیدوارند که فقط در صورت دستیابی به سطح گیشه و کمک های مالی مانند حوض ، بتوانند پرداخت را برگردانند. کارشناسان معتقدند اقتصاد نیویورک زودتر از سال 2025 به وضعیت قبلی خود بازخواهد گشت.

“Orpheus”

08.12.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>