مسابقه موسیقی تمام روسیه برندگان را اعلام کرد

برنده مشهور در میان سازهای کوبه ای و نوازندگان برنجی در مسابقات موسیقی All-Russian شد.