معاون جدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد

2023/04/26
آندری مالیشف که پیش از این ریاست Rosconcert را بر عهده داشت به عنوان معاون وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه منصوب شد.

به دستور میخائیل میشوستین، نخست وزیر فدراسیون روسیه، آندری مالیشف که قبلاً سمت مدیر کل شرکت فدرال یونیتاری روسکونسرت را بر عهده داشت، به سمت معاون وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه منصوب شد.، در این پیام آمده است.

آلا مانیلووا از سمت وزیر امور خارجه – معاون وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه به ریاست موزه دولتی روسیه کنار می‌رود.

“اورفیوس”

2023/04/26

یک جشنواره را در art-center.ru انتخاب کنید