نمایشگاه عکسی درباره تاریخچه مسابقه بین المللی چایکوفسکی در سن پترزبورگ افتتاح شد

06/02/2023
یک نمایشگاه عکس درباره تاریخچه مسابقه بین المللی چایکوفسکی در نزدیکی گوستینی دوور در سن پترزبورگ افتتاح شد.

این عکس های آرشیوی از بودجه موزه ملی موسیقی روسیه را ارائه می دهد. این نمایشگاه کل تاریخ 65 ساله رقابت خلاق را پوشش می دهد و در مورد اهمیت هر یک از مسابقات برگزار شده می گوید.

“اورفیوس”

06/02/2023

مقاله مرتبط  بازسازی هنرستان سن پترزبورگ ممکن است در مدت پنج سال به پایان برسد