ویتامین B12 به صدایتان کمک نمی کند

آنها آزمایشی را انجام دادند که در آن دو ده خواننده شرکت کردند. نیمی از آنها دارونما دریافت کردند ، در حالی که دیگری تزریق ویتامین B12 انجام داد. دانشمندان اطمینان می دهند که هیچ تفاوت قابل توجهی وجود ندارد ، به تارهای صوتی و یا سایر قسمت های دستگاه گفتار کمک نمی کند.

در سالهای اخیر ، مدی در محیط موسیقی برای تزریق ویتامین B12 بوجود آمده است ، که به گفته طرفداران آنها ، عملکرد تارهای صوتی را بهبود می بخشد و احتمال ابتلا به بیماری های مختلف را بر اندام های گفتاری کاهش می دهد. پزشکان و دانشمندان با این موضع موافق نیستند ، زیرا در نیم قرن گذشته هیچ مدرکی مبنی بر تأثیر منفی ویتامین B12 بر تارهای صوتی و حنجره ثبت نکرده اند.

محققان توصیه می کنند که پزشکان ویتامین B12 را برای خوانندگان و خوانندگان حرفه ای که به دلایل پزشکی به آن نیازی ندارند ، تجویز نکنند.