112: سرگرم کننده اوتسف و کوبزون آرنولد گنومیتسکی درگذشت

کانال تلگرامی” 112 “خبر از مرگ آرنولد گنومیتسکی سرگرم کننده می دهد ، که در دهه های زندگی حرفه ای خود با بسیاری از ستاره های پاپ روسیه کار کرده است.

گزارش شده است که گومنیتسکی روز سه شنبه در آسایشگاهی در پوشکینو نزدیک مسکو درگذشت. جزئیات در حال مشخص شدن است.

در این پیام آمده است که نزدیکان قصد دارند سرگرمی را در قبرستان Vostryakovskoye به خاک بسپارند.

مطالب را بخوانید: “میزبان کنسرت”: نحوه اجرای آرنولد گنومیتسکی با اوتسوف و کوبزون “