Media Start 2020

11.11.2020
رسانه های شبکه “معمولی مسکو” و “فرهنگ در شهر” ، مرکز نمایشگاه های بین المللی مسکو ، فرصتی را برای گذراندن دوره کارآموزی در یکی از مشهورترین نشریات جوانان در پایتخت می دهد!

پاییز سال 2020 نه تنها شرایط دشوار اپیدمیولوژیک ، بلکه فرصت های توسعه جدیدی را که باید مورد بهره برداری قرار گیرند ، آماده کرده است.

ایگور سومین ، رئیس چندین پروژه رسانه ای: افراد در فرهنگ ، معمولی مسکو ، یک سری آموزشهای آزاد درباره رسانه ها و روزنامه نگاری را در غرفه روسیه – تاریخ من در VDNKh برگزار می کند.

چه خواهید آموخت:

____________________________________________________________________

آموزش ها شامل تکالیف و کارهای نهایی است.

مهم: برای شرکت در پروژه “شروع رسانه” به یک تلفن هوشمند یا لپ تاپ نیاز دارید.

عناوین بحث شامل اعتماد عمومی و نقش روزنامه نگاران ، نمونه های بارز روزنامه نگاری داخلی ، کد حرفه ای نمایندگان رسانه ، کار به عنوان روزنامه نگار در طول بیماری همه گیر COVID-19 ، متن به عنوان یک تجارت ، بررسی واقعیت ، روزنامه نگاران مجرب دعوت شده است.

معمولی مسکو یک رسانه شبکه ای درباره مسکو است. مقالات نویسنده در مورد شهر ، فرهنگ ، مردم و سرگرمی در شهر.

https://typical-moscow.timepad.ru/events/

11.11.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>