شب موسیقی اورال در یکاترینبورگ در سپتامبر برگزار می شود

برگزارکنندگان قصد دارند به طور سنتی در چندین مکان برگزار کنند. این قالب به شما امکان می دهد تا جریان های بینندگان را تقسیم کرده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از شیوع کروناویروس انجام دهید.

هیچ هنرمند خارجی قرار نیست امسال به دلیل بیماری همه گیر اجرا شود.

شب موسیقی اورال از سال 2015 در یكاترینبورگ برگزار می شود ، این بزرگترین جشنواره موسیقی یك روزه در روسیه است – سال گذشته حدود 300 هزار بیننده را از بیش از 100 نفر جمع كرد. سایت ها.