Category اخبار روز

دریچه هوای چهارگوشِ ترکیبی بصورت تایلی

در همین حالت روزنه سفت شده، استنوسیس دریچه، و باعث می شود جریان خون کمتری از دریچه عبور کند. زمانی یک یا این که چندتا از روزنه های قلب سفت می شوند، ماهیچه قلب بایستی برای پمپاژ خون به داخل دریچه، همت بیشتری بکند. زمانیکه باکتریها وارد جریان خون شده و به قلب حمله میکنند، بیماری دریچه های خطی اسلوت اندوکاردیت پیش میآید. جایگزینی دریچه آئورت معیوب از شیوه جراحی، بهترین درمانی میباشد که تقریباً برای هر بیماری می تواند انجام شود و نتیجه های بهبودی ...

Read More

بهترین تلویزیون از نظر کیفیت تصویر در بازار جهانی